• Τεχνικό Γραφείο
  • Ενεργειακά
    Πιστοποιητικά
  • Τοπογραφικές Εργασίες
  • Φωτογραμμετρικές
    Εργασίες
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ - Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σεισμικής Μηχανικής

ΧΡΗΣΤΟΣ Τ. ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ - Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Γεωλόγος MSc PhD

 


Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Το γραφείο μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο. Βασικό μας μέλημα, η συνεχής βελτίωση με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα.

Εταιρία


Τι παρέχουμε

Τι παρέχουμε

Προσφέρουμε μεγάλη γκάμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους.

Υπηρεσίες


Βρείτε μας

Βρείτε μας

Σας περιμένουμε για να λύσουμε μαζί κάθε σας πρόβλημα.

Επικοινωνία

 

 

Γιατί πρέπει να μας επιλέξετε ?



Πολυετής Εμπειρία

 

 


Τεχνογνωσία

 

 


Αξιοπιστία

 


Άμεση Ολοκλήρωση

 

 


Οικονομία

 

 


Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

 

 

No front page content has been created yet.

.

 

 

Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες βασισμένες στους Κανονισμούς της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

 


Έκδοση αδειών δόμησης

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη ή επιχειρηματική σας δραστηριότητα [...]

Υπηρεσίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων

Ο Νόμος 4495/2017 αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων και αντικατέστησε τους προηγούμενους νόμους 4178/2013 και 4014/2011. Υπάρχουν αρκετές διαφορές [...]

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό  κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας [...]


Χαράξεις - οριοθετήσεις ιδιοκτησιών

Με την χάραξη υλοποιούμε στο χώρο τις συντεταγμένες των σημείων, διευθύνσεων, καμπυλών, αξόνων επιπέδων ενός τεχνικού έργου ή μιας μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί [...]

Εργασίες πολεοδομικού αντικειμένου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται [...]

Φωτογραμμετρικές εργασίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας – φωτογραμμετρίας, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αεροφωτογραφίες [...]

 

Περισσότερες Υπηρεσίες

 

 

Κάποια από τα έργα μας

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ