Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

 

Υπολογιστές
 1. Intel Core i3-8100 - 8GB RAM - 120GB SSD
 2. Intel Core i3 7100 3.9GHz, RAM: 4GB DDR4
 3. TOSHIBA SATELLITE A300
 4. Asus K5130-GR001S
 5. Lenovo Β50-30

 

Τοπογραφικός Εξοπλισμός
 1. Total station LEICA FEXLINE 06
 2. GPS station LEICA Leica GS08 Net Rover

 

Συστήματα Αεροφωτογράφησης - Τηλεπισκόπησης
 1.  Phantom 4 drone για εφαρμογές αεροφωτογραφίσεων

 

ΓνώσηΧρήση Τεχνικών Λογισμικών
 1. Λογισμικό Cad: Autodesk software
 2. Λογισμικό τοπογραφικών εργασιών: Geocalc, Deros (τοπογραφικός εξοπλισμός που αναπτύχθηκε στο γραφείο)
 3. Λογισμικό γεωλογικών εργασιών:
         Υπόγεια υδραυλική-Υδοργεωλογία (PMWIN, GMS, Aquifer Test, Aquachem,  Surfer)
         Τεχνική Γεωλογία (Dips, Slope/W, RocPlane, Swedge, GGU Footing)
 4. Λογισμικό υδραυλικής:
         Αστική υδρολογία και υδραυλική (EPA SWMM, EPA EPANET)
         Υδρολογία - υδραυλική (HEC RAS, HEC HMS, TR-20, TR-55)
 5. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ArcInfo, HEC GeoRas, HEC GeoHms, ENVI, Global Mapper, Ilwis, Quantum GIS, TAS)
 6. Πρόγραμμα στατικής και δυναμικής ανάλυσης φορέων Ο/Σ, Χάλυβα και Φέρουσας Τοιχοποιίας με χρήση Ευρωκωδίκων EC2,EC3,ΕC6,EC8 καθώς και παλαιότερων κανονισμών (FESPA For Windows)
 7. Πρόγραμμα αποτίμησης και ενίσχυσης κατασκευών με χρήση είτε ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας είτε ανελαστικής ανάλυσης Pushover βάσει του EC8 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (FESPA For Windows)
 8. Πρόγραμμα στατικής και δυναμικής ανάλυσης κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία με EC6, καθώς και ελέγχου στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον ΕC8-3 (FEDRA Plus)
 9. Πρόγραμμα διαστασιολόγησης μεμονωμένων στοιχείων Ο/Σ (BETONexpress)
 10. Πρόγραμμα σχεδιασμού μελών πλαισιακών κατασκευών από Ο/Σ, χάλυβα ή ξύλο σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες (FRAMEexpress)
 11. Προγράμματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (Autocad, Intellicad, Archicad, SketchUp)
 12. Πρόγραμμα ενεργειακών επιθεωρήσεων (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ)
 13. Πρόγραμμα μελετών ύδρευσης – αποχέτευσης (Polis για Windows)
 14. Πρόγραμμα έκδοσης οικοδομικών αδειών (WinFORAM)

 

Εκτυπωτές – Σαρωτές
 1. Εκτυπωτής – Σαρωτής – Φωτοαντιγραφικό Ricoh aficio 3040
 2. Εκτυπωτής – Σαρωτής – Φωτοαντιγραφικό Samsung M2285 FW
 3. Εκτυπωτής – Σαρωτής – Φωτοαντιγραφικό Philips MDF 6050
 4. Εκτυπωτής - Plotter Canon IPF 605
 5. Εκτυπωτής - Plotter HP DesignJet 500 Plus

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ