Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Παναγιωτης Μυριουνης

Ο Παναγιώτης Μυριούνης είναι Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κάτοχος Μ.Δ.Ε. στην Σεισμική Μηχανική και στις Αντισεισμικές Κατασκευές Ε.Α.Π. και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτηρίων Ε.Α.Π. Είναι μελετητής δημοσίων έργων (Κατηγορίες μελετών 13, 16 – Τάξη Α), Ενεργειακός Επιθεωρητής (Τάξης Α’) και Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. Συμμετέχει στην επιτροπή αδειοδοτήσεων των οδοντιατρείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο Πολιτικού Μηχανικού σε συνεργασία με τον Χρήστο Μυριούνη Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό – Γεωλόγο.

Ειδικεύεται σε: Έκδοση αδειών δόμησης – Ε.Ε.Μ.Κ., Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, Αδειοδότηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, Ανακαινίσεις κτισμάτων και κατοικιών, Τοπογραφικές και Υδραυλικές μελέτες, Πραγματογνωμοσύνες – Τεχνικές εκθέσεις μηχανικού, Στατικές μελέτες κτηρίων και μελέτες στατικής επάρκειας (ΜΣΕ).

 

Χρηστος Μυριουνης

Ο Χρήστος Μυριούνης είναι πτυχιούχος Γεωλόγος και Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μ.Δ.Ε. στην Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία και Διδάκτορας του τμήματος Γεωλογίας στην ειδίκευση Υδρογεωλογία-Υπόγεια Υδραυλική. Είναι μελετητής δημοσίων έργων (Κατηγορίες μελετών 20, 27 – Τάξη Α), και Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού και Γεωλόγου σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Μυριούνη Πολιτικό Μηχανικό.

Ειδικεύεται σε: Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, Εκπόνηση φωτογραμμετρικών εργασιών με χρήση UAV, Μελέτη και διαχείριση εργασιών Κτηματολογίου – Δασολογίου, Εκπόνηση εργασιών πολεοδομικού αντικειμένου, Εκπόνηση γεωλογικών - υδρογεωλογικών μελετών, Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και Ειδικών περιβαλλοντικών εκθέσεων, Αξιοποίηση γεωδεδομένων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με εφαρμογή στις γεωεπιστήμες, Εκπόνηση υδραυλικών μελετών και μελετών οδοποιίας, Πραγματογνωμοσύνες – Τεχνικές εκθέσεις μηχανικού.

Ερευνητικό αντικείμενο: Έχει σημαντική εμπειρία σε εργαστηριακές και επιτόπου μετρήσεις, σε συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρογεωλογικών και υδρογεωχημικών δεδομένων, που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ειδική εμπειρία παρουσιάζει στη διαχείριση των υπογείων νερών σε παράκτιες περιοχές και στα φαινόμενα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης τους περιβάλλοντος, στην διαχείριση του αρδευτικού νερού, και στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους. Συμμετέχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ