Το γραφείο

Το γραφείο μας

 

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα και στο χώρο των γεωεπιστημών.

Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και τη γνώση μας, και χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στον τομέα των επιστημών του μηχανικού και των γεωεπιστημών παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με: εργασίες και έργα Πολιτικού μηχανικού, τοπογραφικές έρευνες και μελέτες, γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες, περιβαλλοντικές μελέτες και εκθέσεις, μελέτες διαχείρισης υδάτινων πόρων, μελέτες οδοποιίας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα και διάφορες άλλες συναφείς υπηρεσίες παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών απευθυνόμαστε σε:

  • Ιδιώτες
  • Κατασκευαστικές εταιρίες
  • Συναδέλφους μηχανικούς, με σκοπό τη συνεργασία στη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων
  • Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
  • Δημόσιους φορείς

Τα μέλη μας είναι εξειδικευμένοι Μηχανικοί και Γεωεπιστήμονες με πολυετή εμπειρία και συνεχή παρουσία σε μεγάλα τεχνικά έργα. Για την αποπεράτωση των μελετών που αναλαμβάνουμε, συνεργαζόμαστε, κατά περιπτώσεις, με επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς από το Δημόσιο τομέα, καθώς και μέλη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Έμφαση δίνεται στη συνεχή ανανέωση και επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα το γραφείο μας να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα όργανα και λογισμικά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αναλάβουμε ένα μεγάλο εύρος εργασιών και να ανταποκριθούμε άμεσα και αξιόπιστα ανεξάρτητα από το μέγεθος των απαιτήσεων, τηρώντας πάντα τα αρχικά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ