Υπηρεσίες

 


Έκδοση αδειών δόμησης

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη ή επιχειρηματική σας δραστηριότητα ...

Περισσότερα   >

 

 


Φωτογραμμετρικές εργασίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας – φωτογραμμετρίας, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αεροφωτογραφίες από αρμόδιες Υπηρεσίες,  οι οποίες αποτελούν  χρήσιμο εργαλείο για την απόδειξη στοιχείων περασμένων ετών ...

Περισσότερα   >

 

 


Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών

Κατόπιν μελέτης στοιχείων τα οποία αναζητούμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και επιπλέον εκείνων των στοιχείων που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας – συμβόλαια, και των προσαρτώμενων σε αυτά σχετικών διαγραμμάτων) εντοπίζουμε με ασφάλεια και οριοθετούμε το ακίνητό σας ...

Περισσότερα   >

 

 


Εργασίες πολεοδομικού αντικειμένου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την πολεοδομική οργάνωση, τα σχέδια πόλεως και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ...

Περισσότερα   >

 

 


Αδειοδοτήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την κατάθεση των  φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες ...

Περισσότερα   >

 

 


Εκπόνηση γεωλογικών και υδρογεωλογικών μελετών

Το γραφείο μας διαθέτει 10ετή εμπειρία στην εκπόνηση Γεωλογικών ερευνών και μελετών καθώς και στην εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών. Η εμπειρία των στελεχών μας βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εκπόνησης ...

Περισσότερα   >

 

 


Γεωπληροφορική

Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα από γεωδεδομένα τα οποία προέρχονται από θεσμοθετημένες βάσεις δεδομένων. Όλα τα δεδομένα διατίθενται σε πολλές εναλλακτικές μορφές ...

Περισσότερα   >

 

 


Δασικοί χάρτες

Σε εφαρμογή του Νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του Δασικού Χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ...

Περισσότερα   >

 


Τακτοποίηση-Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών

Με τον Ν.4495/2017 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή κτισμάτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο (είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις), εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη ...

Περισσότερα   >

 

 


Τοπογραφικές μελέτες και εργασίες

Κατέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία για ειδικότερες και περίπλοκες εργασίες, το γραφείο μας, μπορεί να αποπερατώσει και συνήθεις και συμβατικές τοπογραφικές εργασίες ...

Περισσότερα   >

 

 


Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό  κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του ...

Περισσότερα   >

 

 


Ανακαινίσεις κτισμάτων και κατοικιών

Το γραφείο μας διαθέτοντας εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, σε συνδυασμό και με την άριστη τεχνογνωσία της εταιρείας, σας παρέχει την δυνατότητα ολικής ή μερικής ανακαίνισης και βελτίωσης της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής σας στέγης ...

Περισσότερα   >

 

 


Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

Η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, αποσκοπεί στο να αξιολογούνται αυτές όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων ...

Περισσότερα   >

 

 


Τεχνικές εκθέσεις μηχανικού - πραγματογνωμοσύνες

Το τεχνικό μας γραφείο έχει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών είτε για δικαστική χρήση είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Οι εκθέσεις αυτές συχνά περιλαμβάνουν εκθέσεις φωτοερμηνείας, τοπογραφικά διαγράμματα ...

Περισσότερα   >

 

 


Κτηματολόγιο

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας ...

Περισσότερα   >

 

 


Ερευνητικά αντικείμενα

Το γραφείο μας συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά εθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, European Territorial Cooperation Programmes (ETCP) GREECE-ITALY 2007-2013, ΠΕΠ Ήπειρος κ.α ...

Περισσότερα   >

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ