Ερευνητικά αντικείμενα

 

Το γραφείο μας συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά εθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, European Territorial Cooperation Programmes (ETCP) GREECE-ITALY 2007-2013, ΠΕΠ Ήπειρος κ.α. που σχετίζονται:

  • με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων,
  • την διαχείριση του αρδευτικού νερού,
  • την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εκδήλωση των πλημμυρών,
  • την αξιολόγηση των χειμαρρικών και στερεομεταφορικών συνθηκών σε επιλεγμένους χειμάρρους
  • την απογραφή και καταχώρηση υδρογεωτρήσεων και απολήψεων του υπόγειου νερού,
  • τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτων της Χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60.

 

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ