Γεωπληροφορική (GIS)

Το γραφείο μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα από γεωδεδομένα τα οποία προέρχονται από θεσμοθετημένες βάσεις δεδομένων. Όλα τα δεδομένα διατίθενται σε πολλές εναλλακτικές μορφές, ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από όλα τα διαδεδομένα λογισμικά γεωγραφικών συστημάτων.

 • Διοικητικά όρια (Καλλικράτη – Καποδίστρια)
 • Χρήσεις γης (σύστημα Corine, Copernicus)
 • Όρια Οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου
 • Πόλεις - Οικισμοί
 • Όρια Απαλλοτριώσεων Αυτοκινητόδρομων (Εγνατίας οδού, Ιονίας οδού, εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας κτλ)
 • Όρια διανομών και αναδασμών ΔΝΣΗΣ Γεωργίας
 • Ώρια οριοθετημένων οικισμών
 • Αρχείο όρων δόμησης
 • Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής
 • Υδρογραφικό δίκτυο
 • Εθνικό δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων
 • Καταφύγια Άγριας ζωής
 • Όρια περιοχών Natura
 • Εθνικά πάρκα
 • Τοπογραφικοί χάρτες κλίμακας 1:50.000
 • Τοπογραφικοί χάρτες κλίμακας 1:5.000
 • Γεωλογικοί χάρτες κλίμακας 1:50.000
 • Νεοτεκτονικοί χάρτες
 • Εδαφολογικοί χάρτες κλίμακας 1:20.000
 • Δορυφορικοί χάρτες διαφόρων χρονολογιών από 1970- έως σήμερα
 • Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου
 • Βροχομετρικά και θερμοκρασιακά δεδομένα 

 

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ