Εργασίες πολεοδομικού αντικειμένου

      

       ✔  Σύνταξη Πράξεων Τακτοποίησης – Αναλογισμού υποχρεώσεων.

       ✔  Τροποποίηση Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεως

       ✔  Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής και Διορθωτικών Πράξεων

       ✔  Βεβαιώσεις χρήσεων γης οικοπέδου-γηπέδου

       ✔  Θεώρηση όρων δόμησης

       ✔  Δηλώσεις ιδιοκτησιών

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την πολεοδομική οργάνωση, τα σχέδια πόλεως και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ