Ενεργειακά πιστοποιητικά

 

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό  κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας). Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού γίνεται με τα εξής 5 απλά βήματα: 

  • Επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ακινήτου μαζί μας και ενημέρωση για τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού στο συγκεκριμένο ακίνητο.
  • Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών (τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ΗΜ εξοπλισμού κ.α.)
  • Αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στο ακίνητο για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό. Κατά την αυτοψία γίνεται έλεγχος των χαρακτηριστικών του ακινήτου που αφορούν την ενεργειακή του κατάταξη
  • Επεξεργασία των στοιχείων στο γραφείο και υπολογισμός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου και έκδοση ΠΕΑ.

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ