Γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες διαχείρισης υδάτινων πόρων

 

Το γραφείο μας διαθέτει 10ετή εμπειρία στην εκπόνηση Γεωλογικών ερευνών και μελετών καθώς και στην εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών. Η εμπειρία των στελεχών μας βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εκπόνησης

 • Μελετών Υδρογεωλογίας & ανόρυξης υδρογεωτρήσεων ανά την Ελληνική Επικράτεια,
 • Ερευνών και Μελετών τεχνικών έργων υποδομών,
 • Μελετών για την Προστασία των ακτών από την διάβρωση
 • Ερευνών και Μελετών για την χαρτογράφηση και τον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών
 • Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Υδρομετρήσεις - δειγματοληψίες ύδατος

Οι Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες πραγματοποιούνται στα πλαίσια εκπόνησης:

 • Μελετών οδοποιίας και άλλων έργων υποδομής
 • Ερευνών και μελετών για την διάβρωση των ακτών
 • Μελετών σε έργα προστασίας του Περιβάλλοντος (εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων –ΧΥΤΥ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων)
 • Ερευνών και μελετών για την σταθεροποίηση εδαφικών/βραχωδών πρανών και τον έλεγχο κατολισθήσεων
 • Μελετών Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ