Τοπογραφικές Μελέτες και Εργασίες

Τοπογραφικά διαγράμματα

 • Έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαίων - μεταβιβάσεων
 • Οριοθέτησης οικοπέδων - αγροτεμαχίων - εκτάσεων - κατασκευών
 • Καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
 • Πράξης τακτοποίησης - αναλογισμού
 • Πράξης εφαρμογής Εξαρτημένα στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87
 • Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιo

Υποστήριξη μελετών

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
 • Αποτυπώσεις σε όλες τις κλίμακες με χρήση total stations και GPS
 • Ισοϋψείς - δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους
 • Τριγωνισμοί - συνορθώσεις δικτύων
 • Οριοθετήσεις

Υποστήριξη κατασκευών

 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές
 • Επιμετρήσεις - εμβαδομετρήσεις - ογκομετρήσεις
 • Εγκατάσταση χωροσταθμικών δικτύων
 • Εγκατάσταση οριζοντιγραφικών δικτύων

Μελέτες

 • Τοπογραφικές
 • Συγκοινωνιακές
 • Υδραυλικές
 • Οδοποιίας

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα

 • Αποτυπώσεις μνημείων
 • Βιομηχανικές
 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις
 • Εσωτερικών χώρων

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ